0 - 6,650,000 đ        

L-M-N

 

Cảm âm người con gái Pako

 

mùa xuân đến rồi bản làng ơi

 

fa son la rê , fa đô rê

 

tiếng bác hồ dậy vang non sông

 

rê rê đô la re la , la son la

 

Kèn tiếng công vang dội khắp hai miền

 

son son-si la ,la son fa la son fa re

 

Bác Hồ gọi ấy là mùa xuân đên

 

rê la rê fa rê fa son la

Hỡi núi rừng quê ta cất lên muôn lời ca ta hát mừng chiến thắng.

rê3 ..rê3 đô sib2 đô rê3,rê3 đô sib2 son la, la son fa son la
ơ... người con gái pako con cháu bác Hồ

La son la rê3 la la la son-rê3 la son fa,

 

du gian kho vượt nói băng rừng

 

rê fa la, rê son son fa re

 

dù mua bom em không ngại chi
 son la la, la son fa re la

 

Đi đánh Mỹ giữ núi rừng.

 

la dô3 dô3 , la rê3 đô3 son

 

Gùi trên vai súng đạn ra hoả tuyến.

 

son la la la son fa rê la
Gạo ngàn cân em gùi ra chiến trường

la rê fa la son fa rê fa rê

 

Gửi bộ đội Bác Hồ dân thương mà dân quý nhiều lắm.

 

la rê rê fa re fa fa rê fa so la

 

nhiều lắm

 

son la đô3

 

Giặc chưa hết chưa về. Dù rừng thương núi nhớ.

 

la dô3 rê la son, rê rê fa son la

 

người con gái pako

 

rê fa la son fa rê

Cảm âm soạn bởi Cao Định - Shop sáo Cao Định - coppy xin ghi nguồn cám ơn..

 

 

 

 

Chat với Shop Sáo

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm