0 - 6,650,000 đ        

Cảm âm yêu là tha thứ

Cảm âm yêu là tha thứ 

Cảm âm : Yêu Là Tha Thứ
Mi Mi Son
Rê Rê Son Đô Đô Rê Mi Đô Rê La Son
La La La Si Đố Son Son Son Đố Son Mi Fa Son la La
Son Son son Rế Rế
La La La Si Đố Rế Si Son
Fa Fa Son La Si Đô Son Fa Mi
La La La Si Đố Rế đố Si Đố Mí Đố Đố Đố Đố Rế Mí rế Mí Rế
Son Đố Rế đố Mí Son Mí Fá Mí Đố Rế Son
Si Đố Rế Si Đố Mi
Đố Si La Son Si Rê Si Son
La Mí Rế Si La Son Son Rế rế Đố
Rế Mí Fá Mí Mí Đố Đố Rế Mí Rế
Son Đố Rế Mí Son Mí Fá Mí Đố Rế Son
Si Đố Rế Si Đố Mi
Đố Si La Son la Si Rế Si Son
La Mí Rế Si La Son Son Rế Đố
Rế Mí Fá Mí Đố Đố Si Đố Đố

TIN TỨC KHÁC
Chat với Shop Sáo

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm