0 - 6,650,000 đ        

Cảm âm giận mà thương

CẢM ÂM GIẬN MÀ THƯƠNG
Anh cứ nhủ rằng em không thương
R L R L , R F F R  F
Em đo lường thì rất cặn kẽ
S S F R, R F S L L
Chính thương anh nên em bàn với me.
R F F F R R S L L
Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường
S-L R-F F S-L R –F S D R
Giận thì giận mà thương thì thương
L R L R F F R F
Giận thì giận mà thương thì thương
R S F R S L L SL
Anh sai đường thì em không chịu nổi
L L L S, L S F R F R
Anh yêu ơi xin đừng có giận vội
R F F F R R  L L
Mà trước tiên anh phải tự trách mình
R L R-S L, S F S
Nguồn(Cao Định ) Trên đây là cảm âm giận mà thương cơ bản để học theo các bạn cần áp dụng với xem video hướng dẫn, đây là một ca khúc tương đối khó.
TIN TỨC KHÁC
Chat với Shop Sáo

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm