0 - 6,650,000 đ        

Cảm âm duyên phận

Cảm âm  Duyên phận 

--Cam am sao truc Duyen Phan--
Sol xib do2 re2 re2 xib re2 fa2 fa2
Fa2 fa2 sol2 sol2 sol2 do3 la2 sol2 fa2 do2 re2
Re sol xib do2 xib do2 re2 fa2 fa2 re2 do2 re2 re fa sol
Re2 re2 fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 sol2 sol2
Sol2 sol2 la2 la2 sol2 do3 la2 sol2 fa2 sol2 re2
Fa2 re2 do2 xib do2 xib do2 re2 fa2
Re2 fa2 sol2 sol2 sol2 do3 la2 sol2 fa2 re2 fa2 sol2.

Đk:
Sol2 sol2 fa2 sol2 xib2 fa2 re2 fa2
Fa2 do2 xib do2 re2 fa2 re2
Do2 do2 xib do2 re2 fa2 re2 fa2
Re2 fa2 sol2 la2 xib2 la2 sol2 la2
Sol2 sol2 fa2 sol2 xib2 fa2 re2 fa2
Fa2 do2 xib do2 re2 fa2 re2
Do2 do2 xib do2 re2 fa2 re2 fa2
Fa2 re2 fa2 sol2 do3 la2 sol2 fa2 re2 fa2 sol2.
Sol xib do2 re2 re2 xib re2 fa2 fa2
Fa2 fa2 sol2 sol2 sol2 do3 la2 sol2 fa2 do2 re2
Re sol xib do2 xib do2 re2 fa2 fa2 re2 do2 re2 re fa sol
Re2 re2 fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 sol2 sol2
Sol2 sol2 la2 la2 sol2 do3 la2 sol2 fa2 sol2 re2
Fa2 re2 do2 xib do2 xib do2 re2 fa2
Re2 fa2 sol2 sol2 sol2 do3 la2 sol2 fa2 re2 fa2 sol2.
TIN TỨC KHÁC
Chat với Shop Sáo

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm